მალვინა, 2017-08-01   

გამარჯობა პროდუქტის გამოწერა მინდა და შეკვეთას ვერ ვაფორმებ ხომ ვერ დამეხმარებით როგორ გამოვიწერო?

Roba, 2017-07-31   

Pizikurad karg pormashi var gasukeba ar minda daje conac ro daviklo ara problema ubralod tricebs da bicebsis damsxvileba minda scrapad da ra tkma unda mxaric sheivseba da romel proteini tu raca aris sachiro mirchiet tu shedzlebt

Gio , 2017-07-30   

Maintereswbs mowidavev var sworikvebis cxeili rom daviklo 3 kilomde da da es wona shenarchundes

vaxo, 2017-07-25   

masashi mosamateblad romels mirchevt?

Nino, 2017-07-23   

Iqneb mirchiot dabali gemoglobini maqvs tan var rkina deficituri anemiis mqone ra preparati miviqo

Nino, 2017-07-23   

Iqneb mirchiot dabali gemoglobini maqvs tan var rkina deficituri anemiis mqone ra preparati miviqo

giorgi, 2017-07-23   

Gamarjobat megobrebo.simagleshi var 1.81 da conashi 68 kg.mirchiet rame conashi mosamateblad romeli preparatia uketesi?

noizoleGlul, 2017-07-22   

http://allocating.one

gio, 2017-07-22   

ukacravad rame vitamini u arsebobs wonashi mosamateblad

nana, 2017-07-19   

Ra shemadgenlobaa kvercxis cilashi?

Lasha, 2017-07-16   

Momceret zustad rit shemidzlia rom gavsukde,camlis saxeli momceret, nervozi mak ukve agar shemidzlia

jeko, 2017-07-09   

ver vregistrirdebi tqvens saitze

dato, 2017-07-08   

aq kitxvebze pasuxs iwereba vinme?

dato, 2017-07-08   

gamarjobat geineri mtliani masis mosamatebeli ra droshi gazlevs shedegs anu ramden kviridan daatyop ro masas imateb?

გიორგი, 2017-07-08   

გამარჯობა მაინტერესებს პროტეინის კრეატინის დაგეინერის კომბინირებული მიღება შეიძლება ? და რამდენად ეფექტურია ექტომორფისთვის ?

gela, 2017-07-03   

ramdenad kaia suptaze varjishi proteinis gareshe da tu gaizrdeba kuntis masa

argeli, 2017-06-28   

gamarjobat var 20 wlis da 57 kilo da rogor movimato? proteinebi sheidzleba?

irine, 2017-06-22   

inestormis fasi

Giorgi, 2017-06-21   

Var dzalian msuqani, arsebobs zu ara rame kanisvis sashualebas ro arcjamomekidos da operacias ardamchirdes... 35 kilo davikeli da mkerdi qalivit chamomekida varjishe miuxedavad, Nu es problema iqamde c mqonda mara exla dzaan ashkaraa...mirchiet rame madloba

Dato, 2017-06-21   

Ra aris steroidi, misi migebis shemdeg sachiroa tu ara proteinis migeba an kreatives an energo sashualebebis. Akrdzaluli saertod tu mxolod garkveuli adamianta kategoriisrvis. Rogor moqmedebs janmrtelobaze...

სულ ნაპოვნია 498 გვერდი

დატოვეთ შეკითხვები და თქვენი აზრები

შეგიძლიათ საიტზე დატოვოთ შეკითხვები, რაზეც ჩვენგან მიიღებთ პასუხებს. ასევე შეგიძლიათ დააფიქსიროთ თქვენი შთაბეჭდილებები და მოსაზრებები. გისურვებთ წარმატებებს.
დატოვეთ შეკითხვა