Ika, 2016-12-22   

sgsg magari winasaaxalwlo fasdaklebebi gaqvt

davit, 2016-12-22   

varjidshob didi xania minda movimato masa romel proteins mirhevt

დათო, 2016-12-18   

რამდენად უსაფრთხოა ჯანმრთელობისთვის და შეიდზლება თუარა ერთი თვე მიიღო დღეში ორი აბი?

დათო, 2016-12-18   

რამდენად უსაფრთხოა ჯანმრთელობისთვის და შეიდზლება თუარა ერთი თვე მიიღო დღეში ორი აბი?

giuli, 2016-12-16   

Ras nishnavs sisxlshi proteinis momateba

Shota, 2016-12-13   

ზაზა, fasebs ki ar dauwies piriqit auwies ipro :D Serious Mass 270 lari gaxades am ubedurebma :D gqondet dawyobili vitrinashi da iyos vin iyidis awi magas :D

Beqa, 2016-12-12   

Erti kitxva maqvs tu shegidzliat mipasuxot sad sheidzleba tbilisshi kargi proteinis yidva da xom ver damexmarebodit romeli proteini ufro shedegis momtania? Tushegidzliat damexmarot da mirchiot

, 2016-12-11   ზაზა, 2016-12-09   

ფასებს არ დაუწევთ? რა სიძვირეა

davita , 2016-12-04   

300 laris farglebshi romel proteins mirhevt ro magra movimato kuntebi aris aseti proteini

davita , 2016-12-04   

Mainteresebs 300 laris farglebshi romel proteins mirhevd ro magra davikunto es mainteresebs mxolod ?

Rembo, 2016-12-02   

Namdvili yachagebi xart am magaziis patronebi, rogor sheidzleba 35dolarian proteinshi 200 lari axdeviot xalxs. Sindisi ara gaqvt? Sad gagonila aseti usamartloba, martla chalit xom ar aria daxuruli qveyana.

mr animal!, 2016-12-02   

maqvs winstroli metani propionati clenbuteroli turanaboli anavari visac gainteresebt damireket maqvs dzalian dabal fasad 579179782

vano, 2016-12-02   

Shesadzlebelia Tu ara sportulma danamatebma magalitad proteinma an aminom kuchnawlavis sistemaze imoqmedos

lasha, 2016-12-01   

tribulon black tu iyideba aq da tu gamogicdiat vinmes?

nutrition g, 2016-12-01   

Mama. მთრიმლავი ნივთიერება, მოყვითალო ფხვნილი, რომელსაც იღებენ ზოგი მცენარის ქერქიდან; იხმარება მედიცინასა და ტექნიკაში.

giga, 2016-11-28   

gamarjoba axalgazrdebo, winstrolis mono kursi visac gaqvt tabletebit gavlili momweret ramdenma miligramma mogcat shedegi. sirbilze xo ar gishlidat xels da ramdeni tableti miiget, me 50 tableti maqvs nayidi da jerjerobit 30-40 miligrams vsvav dgesi, 2 kviriani kursi minda, 3 dgea rac daviwye da shedegi ukve maqvs.

Mama , 2016-11-25   

Ra nivtierebaa tanini

Guram, 2016-11-25   

Koba mec magis mesinia seidzleba gazrdis magivrad dagipataravdes

koba, 2016-11-24   

gamarjobat, proteini viyide erTi tvis win da davlie ukve magram kuntebi ar gamezarda saerTod, bevsrs vvarJiShobdi kidevac, samagierod ori santimetrit gamezarda penisi erti tvis win 17 sm mqonda da axla 19 smia da ra mainteresebs cota ucnauria proteinma es rato gamoiwvia am saitze viyide, rame sashishi movlena xom ar aris?

სულ ნაპოვნია 495 გვერდი

დატოვეთ შეკითხვები და თქვენი აზრები

შეგიძლიათ საიტზე დატოვოთ შეკითხვები, რაზეც ჩვენგან მიიღებთ პასუხებს. ასევე შეგიძლიათ დააფიქსიროთ თქვენი შთაბეჭდილებები და მოსაზრებები. გისურვებთ წარმატებებს.
დატოვეთ შეკითხვა